2019.08.31 Koenji Roots

2019.09.20 Shinjuku Science

2019.10.05 Shibuya Ruby Room (Release Party)

2019.10.09 Yokohama 7th Avenue

2019.10.11 Shimokitazawa Rokudemonai Yoru

2019.10.18 Osaka Beyond

2019.10.19 Nagoya (Nago-Step 2019)

2019.10.20 Fuchu Flight

2019.10.25 Hachinohe For Me

2019.10.26 Sendai Shaft

2019.10.27 Saitama Kyara

2019.11.01 Shinjuku Antiknock (Tour Final)